Het online cursusaanbod

Met het aanbod van scholing kunt u op eenvoudige wijze uw scholingsaanbod versterken met geaccrediteerde en breed inzetbare e-learning. Bovendien is de e-learning van scholing365 leuk om te doen en bespaart het ook nog eens kostbare tijd. Wij leveren hieraan onze bijdrage met een breed aanbod e-learning van hoge kwaliteit, tegen een scherpe prijs. Alle modulen zijn geaccrediteerd in het kwaliteitsregister van de V&VN. U hoeft deze dus zelf niet te accrediteren bij de V&VN. Gebruikers kunnen ook eenvoudig zelf hun accreditatiepunten via de e-learning bijschrijven.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

 1. ECG maken
 2. Subcutaan injecteren
 3. Intraveneus injecteren
 4. Hechtingen en agraves verwijderen
 5. Nefrostomiekatheter verzorgen
 6. Suprapubische katheter verwisselen
 7. Stomazorg
 8. Steunkousen aan- en uittrekken
 9. Vleugelnaald en insuflon
 10. Infusie SC (CADD - PCA)
 11. Bloedafname en bloedkweken
 12. Zuurstoftoediening
 13. Non-invasieve beademing
 14. Urinestoma
 15. Medicatie
 16. Toedienen van bloedproducten
 17. Insulinetoediening
 18. Oren uitspuiten
 19. Verwijderen neustampon
 20. Urineonderzoek

Wetgeving en veiligheid

 1. Fysieke belasting
 2. Wet verplichte GGZ
 3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 4. Voedselveiligheid en HACCP (KSW)
 5. Normen verantwoorde zorg
 6. Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
 7. Valpreventie
 8. BHV - Brandbestrijding en ontruiming
 9. Ouderenmishandeling
 10. Verplaatsen van cliënten
 11. Wet BIG
 12. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 13. Wet zorg en dwang
 14. Kwaliteitszorg kwaliteitskader
 15. Meldcode huiselijk geweld
 16. Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
 17. Handhygiëne en handschoenen
 18. EHBO
 19. Hygiëne voorschriften en reinigen
 20. Hygiëne bij verzorging van de cliënt

Ziektebeelden

 1. Verslikking
 2. Ondervoeding bij ouderen
 3. CVA
 4. Oncologie: Veelvoorkomende vormen
 5. Parkinson
 6. Nierfalen
 7. Oncologie: Algemeen
 8. Afasie
 9. Hypertensie
 10. Hartfalen
 11. Gehoor- en visusproblemen
 12. Epilepsie
 13. Gedragsmatige gevolgen NAH
 14. (In)continentie
 15. COPD
 16. Multiple sclerose
 17. Decubitus
 18. Dementie
 19. Psychiatrie - Ziektebeelden II
 20. Psychiatrie - Ziektebeelden I

Algemeen zorg

 1. Hartfalen voor helpenden
 2. Eenzaamheid
 3. Omgaan met agressie voor helpenden
 4. Communiceren in de zorg
 5. Palliatieve sedatie
 6. Excellente zorg
 7. De kwetsbare oudere
 8. Isolatiemaatregelen
 9. E-health en domotica
 10. Ondersteunen zelfredzaamheid
 11. Omaha System
 12. Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
 13. Klinisch redeneren
 14. Gastvrijheid
 15. Gesprekstechnieken
 16. Reanimatie
 17. Mantelzorg
 18. Medicijnenkennis
 19. Hygiëne
 20. Zorgleefplan

Overige modulen

 1. Delier (voor helpenden)
 2. SBAR methode
 3. Werkbegeleiding
 4. Ergocoaches
 5. Bewegingsgerichte zorg
 6. Rekenen in de zorg
 7. Medisch rekenen
 8. Financiering binnen de thuiszorg
 9. Medicatie aanreiken voor helpenden
 10. Mondzorg: Uitvoer
 11. Zorgvuldig rekenen
 12. Vakbekwaam indiceren
 13. Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
 14. COVID-19 (basismodule)
 15. 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
 16. COVID-19 (advies en preventie)
 17. Neus- en keelkweek